Ljubljana FITFeldenkrais International Training
Ljubljana International Feldenkrais Training

Odgovori na pogosta vprašanja

Priznan status

Ljubljana Feldenkrais International Training je akreditiran in priznan s strani ETAB (European Training Accreditation Board) in izpolnjuje zahteve predpisov o mednarodnih programih usposabljanja. Naši diplomanti lahko postanejo člani katerega koli združenja Feldenkrais po vsem svetu in imajo polno jamstvo, da sta njihova izobrazba in certifikat priznana kjer koli po svetu.

Udeleženci

Pozdravljamo udeležence vseh starosti. Usposabljanje je namenjeno številnim strokovnjakom z različnimi izkušnjami, kot so uprizoritvene umetnosti in glasba, izobraževanje, šport in gibanje, zdravje in rehabilitacija, znanost, psihologija ali 'coaching'. Dragoceno je za vsakega Človeka saj metoda Feldenkrais ponuja preprosto, a sofisticirano in globoko sredstvo za odkrivanje fizične in čustvene odpornosti, moči in samoobvladovanja.

Trajanje

Program usposabljanja bo obsegal skupno 160 dni, 40 dni na leto usposabljanja, razdeljeno na 3 segmente na leto. Pouk poteka predvsem med slovenskimi prazniki in vikendi.

Pridružitev pozneje

Udeleženci so lahko sprejeti tekom prvega leta usposabljanja. Če ste zamudili dneve usposabljanja, jih lahko nadomestite na katerem koli akreditiranem usposabljanju.

Nadomeščanja

V letu usposabljanja se lahko zamudi največ 5 dni, v celotnem programu usposabljanja pa največ 10 dni. Zamujene dneve študija lahko nadomestite v katerem koli akreditiranem programu usposabljanja po vsem svetu.

Individualne lekcije

V štirih letih usposabljanja boste prejeli najmanj 12 lekcij FI, ki jih bo izvedel trener, pomočniki trenerjev in izkušeni praktiki (z vsaj pet let izkušenj). Te individualne lekcije so vključene v ceno programa usposabljanja. Izobraževalno osebje bo na voljo tudi za dodatne lekcije FI po posebni znižani ceni.

Avdio in video snemanje

Udeležencem bodo na voljo avdio in video posnetki študija gibov, prikazi praktičnega dela, individualnih lekcij, predavanj in pogovorov celotnega programa usposabljanja.

Ocenjevanje in diplomiranje

Ob stalnem spremljanju učnega napredka bodo udeleženci diplomirali po opravljenem potrebnem številu izobraževalnih dni in v skladu s postopki ocenjevanja, ki bodo vključevali dokazovanje usposobljenosti pri poučevanju ATM in izvajanju pouka v FI. Udeleženci bodo lahko začasno poučevali lekcije ATM po popolnem zaključku prvih 80 dni programa usposabljanja. Ob zaključku programa usposabljanja bodo udeleženci usposobljeni za poučevanje skupinskih lekcij ozaveščanja skozi gib (ATM) in individualno poučevanje funkcionalne integracije (FI). Ker se diploma po štirih letih ne odobri samoumevno, bodo morda morali nekateri študentje usposabljanje dopolniti z nadaljnjimi učnimi dejavnostmi.