Ljubljana International Feldenkrais Training

Odgovori na pogosta vprašanja

Kako dolgo je izobraževanje?

Program usposabljanja traja 4 leta (2023-2026) = 160 dni = 800 ur. Vsako leto ima 40 dni usposabljanja, razdeljenih na 3 segmente. Pouk poteka predvsem med slovenskimi prazniki in vikendi.

Do kdaj moram zaključiti študij?

Usposabljanje v okviru mednarodnega Feldenkrais izobraževanja morate zaključiti v sedmih letih, torej do konca leta 2029.

Do kdaj se lahko vpišem na študij?

Študiju se lahko pridružite do vključno prvega dne 2.letnika - torej do 25.4.2024. Manjkajoče dneve lahko nadoknadite (več spodaj). Naslednja priložnost za pričetek bo izobraževanje Ljubljana II, načrtujemo ga za leto 2027.

Kako nadomestim dneve, ko ne morem študirati?

Študent lahko izostane največ pet dni v katerem koli letu študija in največ deset dni med celotnim programom usposabljanja, ne da bi se moral uradno dogovoriti s trenerjem za nadomestitev zamujenega časa. Študent vseeno odgovarja za vsebino zamujene snovi.

Če manjkate dlje, morate dodatne dneve nadomestiti v dogovoru z izobraževalnim direktorjem. Brez skrbi: med izobraževanjem vas opremimo z informacijami, kako se lotiti nadomeščanja.

Manjkajoče dneve lahko v celoti nadoknadite v uradnih terminih za nadomeščanje.

Kakšen je ritem plačil?

Najbolj pogosto in običajno je, da plačujete vsak segment posebej, preden se ta prične (pravočasno boste prejeli račun).

Kaj je segment?

Segment je zaporedje študijskih dni: po 10 študijskih dni spomladi in jeseni, 20 študijskih dni poleti. V letu so torej trije segmenti.

Vsakih 10 študijskih dni (ko vas uči eden izmed devetih učiteljev) je sestavljeno takole: 5 dni študija, prost dan, 5 dni študija.

Ali bom izkusil individualne lekcije (FI, funkcionalna integracija)?

V štirih letih usposabljanja boste prejeli najmanj 12 lekcij FI, ki jih bo izvedel trener, pomočniki trenerjev in izkušeni praktiki (z vsaj pet let izkušenj). Te individualne lekcije so vključene v ceno programa usposabljanja. Izobraževalno osebje bo na voljo tudi za dodatne lekcije FI po posebni znižani ceni.

Kakšna učna gradiva prejmem?

Udeležencem bodo na voljo avdio in video posnetki študija gibov, prikazi praktičnega dela, individualnih lekcij, predavanj in pogovorov za vse dni izobraževanja, ko ste bili prisotni.

Kako je z ocenjevanjem?

Ob stalnem spremljanju učnega napredka bodo udeleženci diplomirali po opravljenem potrebnem številu izobraževalnih dni in v skladu s postopki ocenjevanja, ki bodo vključevali dokazovanje usposobljenosti pri poučevanju ATM in izvajanju pouka v FI. Udeleženci bodo lahko začasno poučevali lekcije ATM po popolnem zaključku prvih 80 dni programa usposabljanja. Ob zaključku programa usposabljanja bodo udeleženci usposobljeni za poučevanje skupinskih lekcij ozaveščanja skozi gib (ATM) in individualno poučevanje funkcionalne integracije (FI). Ker se diploma po štirih letih ne odobri samoumevno, bodo morda morali nekateri študentje usposabljanje dopolniti z nadaljnjimi učnimi dejavnostmi.

Kje bo veljala moja diploma?

Ljubljana Feldenkrais International Training je akreditiran in priznan s strani ETAB (European Training Accreditation Board) in izpolnjuje zahteve predpisov o mednarodnih programih usposabljanja. Naši diplomanti lahko postanejo člani katerega koli združenja Feldenkrais po vsem svetu in imajo polno jamstvo, da sta njihova izobrazba in certifikat priznana kjer koli po svetu.

Kdo bodo moji sošolci?

Pozdravljamo udeležence vseh starosti. Usposabljanje je namenjeno številnim strokovnjakom z različnimi izkušnjami, kot so uprizoritvene umetnosti in glasba, izobraževanje, šport in gibanje, zdravje in rehabilitacija, znanost, psihologija ali 'coaching'. Dragoceno je za vsakega Človeka saj metoda Feldenkrais ponuja preprosto, a sofisticirano in globoko sredstvo za odkrivanje fizične in čustvene odpornosti, moči in samoobvladovanja.