Ljubljana International Feldenkrais Training

Metoda Feldenkrais

Metoda Feldenkrais temelji na razumevanju načinov, kako se učimo gibanja, kako se razvijata zavedanje in razmišljanje, kako zaznavamo in kako se učimo biti v odnosu s svojim okoljem. Z natančnimi in kompleksnimi tehnikami metoda Feldenkrais uporablja prirojeno inteligenco človeškega živčnega sistema za doseganje višjih ravni delovanja na vseh teh področjih.

Kot »izobraževanje jaza« v zavedanju in delovanju je Feldenkrais metoda dragocena za vse tiste, ki iščejo nove načine, da postanejo svobodnejši v izražanju in v odnosu do življenja – bodisi v vsakdanjem življenju, delu ali prostem času. Izboljšave so lahko usmerjene v pomoč pri težavah, kot so bolečine, poškodbe in nevrološke težave, pa tudi v pomoč pri doseganju vrhunske uspešnosti v športu in v uprizoritvenih umetnostih. Izboljšanje gibanja in drže izboljša splošno zdravje in dobro počutje, kar vodi do boljše pozornosti, sposobnosti razmišljanja, čustvene odpornosti, koordinacije, ravnotežja in lažjega dihanja.

Zavedanje gibanja je temeljna osnova metode Feldenkrais. Struktura Feldenkrais lekcij spodbuja poživljanje naših zaznavnih sposobnosti in odkrivanje lahkotnosti, učinkovitosti in elegance v gibih. Razširijo našo sposobnost za natančno, močno in spontano delovanje ter povečajo našo sposobnost učenja. Lekcije Feldenkrais raziskujejo široko paleto človeških gibov, od razvoja dojenčkov do najvišjih zmogljivosti.

Metoda Feldenkrais je somatski učni proces, ki se poučuje bodisi v skupinah ali v individualnih seansah.

Zavedanje skozi gibanje (ATM)

Pri skupinskih lekcijah učitelj udeležence ustno vodi skozi zaporedje gibov, ki se izvajajo v lastnem tempu in v udobnem obsegu. Pri učnem procesu gre za izboljšanje samozavedanja, prepoznavanje lastnih gibalnih vzorcev in ustvarjanje novih načinov delovanja.

Funkcionalna integracija (FI)

Individualno delo pri Feldenkrais metodi poteka večinoma z učiteljem Feldenkrais-a, ki uporablja nežen, neinvaziven dotik kot glavno sredstvo komunikacije. Pri funkcionalni integraciji učitelj z dotikom in gibanjem vodi drugo osebo v individualni proces samoodkrivanja, kako človek trenutno organizira svoje telo in dejanja. Gibanje in dotik odražata individualne navade in potrebe stranke ter spodbujajo razširjene možnosti za nove gibalne vzorce, ki so bolj udobni, učinkoviti in uporabni. Natančne in kompleksne tehnike spodbujajo takojšnjo reorganizacijo živčnega sistema in imajo trajen učinek.