Ljubljana International Feldenkrais Training

Učni načrt

Na začetku se boste poglobili v učenje zavedanja skozi gibanje (ATM, awareness through movement) in osnovnih načel metode. Razvili boste sposobnost zaznavanja razlik in poslušanja z vsemi čutili. Spoznali boste proces opazovanja gibanja, razvijanje odprtega in neobsojajočega fokusa ter zaupanja v lastne senzorične sposobnosti. Gibe ATM boste uporabili za izboljšanje razumevanja funkcije in zaznavanja gibanja z dotikom, ki se najprej izvaja pasivno in se postopoma razvije v raziskovanje in vodenje druge osebe. Predstavljena bo ustrezna teorija. Na predavanjih boste spoznali temeljne ideje o anatomiji, biomehaniki, nevrofiziologiji, psihologiji in teoriji učenja.
1. leto
Še naprej boste izkušali in se učili poučevati lekcije ATM. Te bodo razčlenjene na komponente in teme, ki jih boste raziskovali v skladu z načeli in strategijami metode Feldenkrais. Čas bo za vadbo poučevanja ATM v manjših skupinah. Ob koncu leta prispete do praktikuma poučevanja ATM. Po zaključenih 80 dnevih izobraževanje boste začasno pooblaščeni za poučevanje ATM lekcij. Raziskovanje spretnosti rokovanja se bo nadaljevalo. Osredotočali se boste na funkcionalno mišljenje z občutljivim odprtim spraševanjem in raziskovanjem.
2. leto
V tretjem in četrtem letniku vam bodo vse zahtevnejše lekcije ATM in zaporedja teh lekcij pomagali razvijati veščine, potrebne za praktično delo. Raziskali bomo, kako pri poučevanju uporabljati jezik in kako ustvarjati učinkovite in udobne učne situacije. Izboljšali boste svoje ravnanje in razmišljanje v funkcionalni integraciji (FI) ter svojo občutljivost in sposobnost dialoga z drugimi. Poudarek bo na razmerju med lekcijami ATM in FI in začeli boste razvijati sposobnost predstavitve tem v ATM in FI. Predavanja o temah, kot so oblikovanje navad, meje ali komunikacija, bodo poglabljala znanje iz prvega in drugega letnika. Analizirali boste videoposnetke Moshéja Feldenkraisa, ko daje FI lekcije in njegove pomembne govore.
3. leto
Še naprej boste razvijali svoje sposobnosti rokovanja, da bi postali Feldenkrais praktik, in se naučili poučevati širok nabor lekcij, ki raziskujejo različna delovanja v različnih položajih. Poudarjeni bodo povezava pouka z potrebami stranke, razlikovanje med željami in učnimi potrebami ter pomen prenosa znanja. Naučili se boste, kako stranki vliti zaupanje, ji pomagati pri predelavi izkušenj, ter vodi stik s stranko in kdaj stranko napoti k drugemu strokovnjaku. V četrtem letniku boste dajali lekcije sošolcem, da bi se naučili razporejati čas in strukturirati lekcij za širšo javnost. Pred diplomo boste uspešno opravili FI praktikum pod vodstvom mentorjev. Razpravljali boste o temah, kot so poklicni pristop, vodenje prakse, mednarodne povezave, strokovni izobraževalni viri, kulturni diskurzi in etično ravnanje.
4. leto

1. leto

Na začetku se boste poglobili v učenje zavedanja skozi gibanje (ATM, awareness through movement) in osnovnih načel metode. Razvili boste sposobnost zaznavanja razlik in poslušanja z vsemi čutili. Spoznali boste proces opazovanja gibanja, razvijanje odprtega in neobsojajočega fokusa ter zaupanja v lastne senzorične sposobnosti. Gibe ATM boste uporabili za izboljšanje razumevanja funkcije in zaznavanja gibanja z dotikom, ki se najprej izvaja pasivno in se postopoma razvije v raziskovanje in vodenje druge osebe. Predstavljena bo ustrezna teorija. Na predavanjih boste spoznali temeljne ideje o anatomiji, biomehaniki, nevrofiziologiji, psihologiji in teoriji učenja.

2. leto

Še naprej boste izkušali in se učili poučevati lekcije ATM. Te bodo razčlenjene na komponente in teme, ki jih boste raziskovali v skladu z načeli in strategijami metode Feldenkrais. Čas bo za vadbo poučevanja ATM v manjših skupinah. Ob koncu leta prispete do praktikuma poučevanja ATM. Po zaključenih 80 dnevih izobraževanje boste začasno pooblaščeni za poučevanje ATM lekcij. Raziskovanje spretnosti rokovanja se bo nadaljevalo. Osredotočali se boste na funkcionalno mišljenje z občutljivim odprtim spraševanjem in raziskovanjem.

3. leto

V tretjem in četrtem letniku vam bodo vse zahtevnejše lekcije ATM in zaporedja teh lekcij pomagali razvijati veščine, potrebne za praktično delo. Raziskali bomo, kako pri poučevanju uporabljati jezik in kako ustvarjati učinkovite in udobne učne situacije. Izboljšali boste svoje ravnanje in razmišljanje v funkcionalni integraciji (FI) ter svojo občutljivost in sposobnost dialoga z drugimi. Poudarek bo na razmerju med lekcijami ATM in FI in začeli boste razvijati sposobnost predstavitve tem v ATM in FI. Predavanja o temah, kot so oblikovanje navad, meje ali komunikacija, bodo poglabljala znanje iz prvega in drugega letnika. Analizirali boste videoposnetke Moshéja Feldenkraisa, ko daje FI lekcije in njegove pomembne govore.

4. leto

Še naprej boste razvijali svoje sposobnosti rokovanja, da bi postali Feldenkrais praktik, in se naučili poučevati širok nabor lekcij, ki raziskujejo različna delovanja v različnih položajih. Poudarjeni bodo povezava pouka z potrebami stranke, razlikovanje med željami in učnimi potrebami ter pomen prenosa znanja. Naučili se boste, kako stranki vliti zaupanje, ji pomagati pri predelavi izkušenj, ter vodi stik s stranko in kdaj stranko napoti k drugemu strokovnjaku. V četrtem letniku boste dajali lekcije sošolcem, da bi se naučili razporejati čas in strukturirati lekcij za širšo javnost. Pred diplomo boste uspešno opravili FI praktikum pod vodstvom mentorjev. Razpravljali boste o temah, kot so poklicni pristop, vodenje prakse, mednarodne povezave, strokovni izobraževalni viri, kulturni diskurzi in etično ravnanje.