Ljubljana International Feldenkrais Training

Ljubljana
Feldenkrais International Training

2023 - 2026

Začnemo 21. aprila 2023.
Vpis na izobraževanje celo leto 2023.
Naslednja priložnost bo po načrtih leta 2027.